Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 19/9/2023

Γενικές πληροφορίες

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου υπόκειται στους παρακάτω όρους αναπόσπαστο τμήμα των οποίων αποτελούν και οι ενότητες με τίτλο «Πολιτική Επιστροφών», «Τρόποι Πληρωμής» και «Πολιτική Απορρήτου». Επισημαίνεται ότι χρήστης οφείλει να μελετήσει, να κατανοήσει και να αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Οι όροι χρήσης αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της επιχείρησής μας για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του ιστοτόπου, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Συνεπώς, πριν την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα και τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε συναλλαγής, ο χρήστης οφείλει κάθε φορά να ενημερώνεται για το σύνολο των παρακάτω όρων.

Η Εταιρεία

Την πώληση και προώθηση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος διενεργεί η επιχείρησή μας με την επωνυμία «ΜΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Σοφία Μαντά Δημιουργίες» (Sofia Manta Creations) με έδρα το Ναύπλιο (στο εξής «η Εταιρεία»),  με ΑΦΜ 104058702 και αριθμό ΓΕΜΗ 030065513000 (https://www.businessregistry.gr/publicity/show/30065513000). Το κατάστημά μας βρίσκεται στην οδό Πλαπούτα 4 στο Ναύπλιο (Τ.Κ. 21100). Η επιχείρηση κατασκευάζει και εμπορεύεται πάσης φύσεως υποδήματα, τσάντες, ρούχα και άλλα αξεσουάρ (στο εξής «προϊόντα»). Στοιχεία επικοινωνίας: Ε-mail: mantasofi@yahoo.gr, Τηλ. +30 2752 300 306

Σκοπός και λειτουργία της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία μας με στόχο την προώθηση και την πώληση των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Η λειτουργία της ιστοσελίδας και η ανάρτηση προϊόντων προς πώληση επέχουν θέση πρόσκλησης προς υποβολή πρότασης αγοράς.

Η παραγγελία από τον χρήστη και υποψήφιο πελάτη αποτελεί υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης και η επιτυχής ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας μέσω της ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή της από την επιχείρησή μας.

4. Νομική φύση όρων χρήσης

Οι παρόντες όροι είναι δεσμευτικοί και επέχουν θέση έγκυρης συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Η χρήση της ιστοσελίδας καθώς και η αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων από το χρήστη ή/ και πελάτη, ο οποίος και διά του παρόντος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει όλους τους όρους.

Άπαντα τα μέρη ρητώς συμφωνούν ότι οι παρόντες όροι δεν έχουν τη φύση των Γενικών Όρων Συναλλαγής, ιδίως εν όψει του γεγονότος ότι η Εταιρεία είναι μια μικρή Εταιρεία η οποία δεν έχει μονοπωλιακή, δεσπόζουσα ή ολιγοπωλιακή θέση στην αγορά.

5. Επιτρεπόμενη και απαγορευόμενη χρήση.

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα και τη χρήση των υπηρεσιών της, ο χρήστης οφείλει να ενεργεί με δίκαιο και νόμιμο τρόπο και να αποφεύγει οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει ζημία στη φήμη ή στην περιουσία της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η χρήση αυτού του ιστοτόπου επιτρέπεται μόνο σε άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το νόμο (18+).

H λήψη ή η τροποποίηση του περιεχομένου του ιστοτόπου της Εταιρείας απαγορεύεται αυστηρά.

Απαγορεύεται αυστηρά η τυχόν αποστολή μη ζητηθέντος διαφημιστικού υλικού (spam) ή η προσπάθεια επηρεασμού της απόδοσης ή της λειτουργικότητας του ιστoτόπου. Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Κατά την περιήγηση και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ο χρήστης οφείλει να απέχει από:

 • Οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.
 • Οποιαδήποτε όχληση σε άλλους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας.     
 • Οποιαδήποτε παρεμπόδιση στην κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας
 • Οποιαδήποτε πρόσβαση στα συστήματά μας.     

 

Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες/διαγωνισμούς κ.α.

Ο χρήστης ή/και πελάτης έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή λοιπές προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας είτε αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας είτε και με άλλα μέσα, τηρώντας τους εκάστοτε ισχύοντες όρους.

Διαφημίσεις

Η επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να διαφημίζει και να προβάλει στον παρόντα ιστότοπο προϊόντα άλλων εταιρειών, εφόσον το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών σχετίζεται άμεσα με την δραστηριότητά μας και δεν είναι υβριστικό, πορνογραφικό ή παραπλανητικό.

8. Όροι κατάρτισης σύμβασης

Για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, θα πρέπει oχρήστης/πελάτης να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του (πρόταση αγοράς προϊόντος) για τα προϊόντα της Εταιρείας ηλεκτρονικά και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες πλοήγησης στην ιστοσελίδας μας επιλέγοντας το/τα προϊόν/τα της αρεσκείας σας.

Η αποδοχή εκ μέρους μας της πρότασης αγοράς ενός προϊόντος και η ολοκλήρωση της παραγγελίας του χρήστη/πελάτη γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης (sms ή e-mail ή με άλλον ηλεκτρονικό τρόπο).

Διατηρούμε πάντως το δικαίωμα να αποσύρουμε ανά πάσα στιγμή από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, ακόμα κι αν έχουμε στείλει επιβεβαιωτικό μήνυμα στον πελάτη, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την παραγγελία του και να του επιστρέψουμε το χρηματικό ποσό που κατέβαλε. Επισημαίνουμε ότι ουδεμία ευθύνη φέρουμε  απέναντί στον πελάτη ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα. Η Εταιρεία αποστέλλει τα προϊόντα της και παρέχει τις υπηρεσίες της αποκλειστικώς εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας.

Προσφορές προϊόντων, που εμφανίζονται κατά καιρούς στο e-shop, ισχύουν για το οριζόμενο κάθε φορά χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Hτιμολόγηση των προϊόντων είναι αυτή η οποία εμφανίζεται ανά προϊόν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι ενσωματωμένος στα εμφανιζόμενα στην ιστοσελίδα προϊόντα. 

Παραγγελίες άνω των 50€ αποστέλλονται δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Για τις λοιπές παραγγελίας το κόστος αποστολής των προϊόντων αναγράφεται στη φόρμα checkoutγια την ενημέρωση του χρήστη/πελάτη πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

Η ένδειξη στην ιστοσελίδα «η παραγγελία σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία» ή όποια άλλη με συναφές περιεχόμενο, αποτελεί αποδοχή της πρότασης και συνεπάγεται την οριστική κατάρτιση της σύμβασης. Από το χρονικό σημείο αυτό και έπειτα, υπαναχώρηση δεν είναι επιτρεπτή, παρά μόνον για τους λόγους και υπό τις προϋποθέσεις που αναγνωρίζει το δίκαιο της πωλήσεως και της προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/ 1994).

Οι δυνατοί τρόποι καταβολής του τιμήματος καθορίζονται από την Εταιρεία και αναγράφονται στην ιστοσελίδα, ενώ η επιλογή μεταξύ αυτών ανήκει στον πελάτη. Τυχόν εκπτώσεις ή άλλες προωθητικές ενέργειες συνδεόμενες με συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής έχουν ισχύ μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα, και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν υποχρέωση της Εταιρείας να προβεί σε αυτές και στο μέλλον, ενώ δεν θα υπάρχει η συγκεκριμένη ανάρτηση.

Σε περίπτωση που στις πιθανές επιλογές περιλαμβάνεται η χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, αποδεκτές γίνονται μόνο οι αναρτημένες στην ιστοσελίδα κάρτες.

Ειδικότερα, ως προς την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης μεταφέρεται μέσω ειδικού ψηφιακού πλήκτρου-συνδέσμου στην ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης Τράπεζας και η διαδικασία της πληρωμής λαμβάνει χώρα εξ ολοκλήρου στο διαδικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας Alpha.Ως εκ τούτου, ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης και τις τυχόν χρεώσεις του τρίτου. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν φέρει, και δεν δύναται να φέρει καμία ευθύνη για τυχόν υποκλοπή προσωπικών ή οικονομικών ή πάσης φύσεως στοιχείων ή εν γένει δεδομένων από τρίτους.

Η μεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων γίνεται πάντοτε με την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος της αγοράς. Για τις περιπτώσεις της αποστολής προϊόντων στον τόπο που υποδεικνύει ο πελάτης και πληρωμής με τη μέθοδο της αντικαταβολής, η μεταβίβαση της κυριότητας των σχετικών προϊόντων συντελείται με την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος στη μεταφορική εταιρεία.

Η Εταιρεία μας πωλεί τα προϊόντα της σε ιδιώτες και επαγγελματίες. Απαγορεύεται ρητώς η μεταπώληση των πωλουμένων εμπορευμάτων σε τρίτους.

Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη-Τιμολόγιο).

Άπαντα τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν ότι η παρούσα δεν αποτελεί σύμβαση ακριβόχρονης εκπλήρωσης.

Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από την πλοήγηση και χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ούτε βεβαίως για τυχόν δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το λογισμικό του χρήστη ή τη διαθεσιμότητα του διαδικτύου. Ομοίως, η επιχείρησή μας δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση του χρήστη παρέχονται χωρίς «ιούς». Για την αποκατάσταση ή επιδιόρθωση τέτοιων προβλημάτων ευθύνεται αποκλειστικά ο χρήστης.

9. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει για τυχόν προβλήματα στην εκτέλεση της παραγγελίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την επομένη της περιέλευσης σε αυτή της δήλωσης του πελάτη. Ο πελάτης αποδέχεται ότι μπορεί να μην εκτελεσθεί η παραγγελία του, με τον όρο να του επιστραφεί κάθε τυχόν ποσό προκαταβολής στο ακέραιο, η δε Εταιρεία δεσμεύεται να επιστρέψει κάθε ποσό προκαταβολής στο ακέραιο, σε περίπτωση που ο πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να καθυστερήσει η παραγγελία του πέραν των χρονικών ορίων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ως χρόνοι εκτέλεσης της παραγγελίας και αποστολής των προϊόντων.

Τα προϊόντα με την ένδειξη “Άμεσα Διαθέσιμο” είναι τα προϊόντα που διαθέτει η Εταιρεία στις αποθήκες της ή μπορεί να προμηθευτεί ή να κατασκευάσει στο διάστημα αυτό. Τα προϊόντα με ένδειξη διαθεσιμότητας άλλη από τις προηγούμενες, ή ένδειξη “Κατόπιν Παραγγελίας” αποτελούν εξατομικευμένα προϊόντα ή και προϊόντα κατά παραγγελία του πελάτη. Η ημέρα παράδοσης των προϊόντων στον πελάτη εξαρτάται από την μεταφορική εταιρεία και τον τόπο προορισμού. Η επιχείρησή μας προσπαθεί να αποστέλλει τα προϊόντα της με τις ανάλογες μεταφορικές εταιρείες ή ταχυμεταφορικές (courier), ώστε τα προϊόντα να φθάνουν ασφαλή και το συντομότερο δυνατό.

Εμφάνιση των προϊόντων και τιμών στην ιστοσελίδα

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την παράδοση των προϊόντων έτσι όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί κατά την παραγγελία, δηλαδή κατά τις διαστάσεις, και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο των μεταλλικών όσο και των υάλινων και άλλων μερών.

Η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επακριβή απεικόνιση ως και των αποχρώσεων των προϊόντων, ωστόσο δύναται να υπάρξει μια μικρή απόκλιση. Γι’ αυτό και ο καταναλωτής δηλώνει ότι αποδέχεται το γεγονός αυτό, και σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει με ιδιαίτερο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τον κωδικό και την εταιρεία παραγωγής του χρώματος. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, θεωρείται ότι έχει δεχθεί ανεπιφύλακτα το προϊόν ως αυτό απεικονίζεται στον ιστότοπο.

Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες, οι πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρατίθενται να είναι ακριβή. Η Εταιρεία μας ενημερώνει ότι δύνανται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις (ιδίως λόγω διαφοράς μεταξύ φωτογραφίας και πραγματικότητας). Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα προμηθευτών της και περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επιμέρους προμηθευτές της.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης χρεώνεται με βάση την τιμή που αναγράφεται στο e-shop κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας.

Η Εταιρεία μας μεριμνά ώστε οι τιμές στην ιστοσελίδα μας να είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος, η Εταιρεία ενημερώνει τον πελάτη το συντομότερο δυνατόν και του δίνουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσει. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε με τον πελάτη, η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι η παραγγελία του έχει ακυρωθεί και θα του επιστρέψει το ποσό που έχει καταβάλει. Επισημαίνεται ότι, ακόμα και αν η εταιρεία μας έχει αποστείλει επιβεβαιωτικό μήνυμα, δεν υποχρεούται να προμηθεύσει στον πελάτη κανένα προϊόν στη εσφαλμένη χαμηλότερη τιμή.

Παράδοση των προϊόντων

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται είτε από την Εταιρεία είτε από συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών, με τις προβλεπόμενες χρεώσεις, όπως αυτές εκάστοτε αναφέρονται στα οικεία πεδία παραγγελίας. Στη δεύτερη περίπτωση, η Εταιρεία παραδίδει τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη στη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία, με σκοπό την εκτέλεση της μεταφοράς, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν κακή χρήση των στοιχείων αυτών από την τρίτη εταιρεία.

Η παράδοση των προϊόντων στον καταναλωτή γίνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, για συναλλαγές εντός Ελλάδας, και εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, για συναλλαγές σε χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες, από τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά. Σημειώνεται πάντως ότι όταν το αγοραζόμενο προϊόν φέρει την ένδειξη «κατόπιν παραγγελίας» ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει πριν την υποβολή της παραγγελίας με την εταιρεία μας και να ζητήσει ειδικότερη ενημέρωση αναφορικά με τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του παραγγελθέντος προϊόντος.

Σε περίπτωση που η συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία δεν μπορεί να εντοπίσει τον πελάτη, το προϊόν ή τα προϊόντα θα τηρούνται προσωρινά στα γραφεία της μεταφορικής εταιρείας, χωρίς να αποκλείεται οικονομική επιβάρυνση για τον παραλήπτη.

Σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης στοιχείων παράδοσης, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη παράδοση ή/ και παράδοση σε μη δικαιούχο.

Η παράδοση θεωρείται προσήκουσα όταν γίνει στη δηλωθείσα κατά την παραγγελία διεύθυνση, ακόμα και όταν γίνει σε σύνοικο χωρίς εξουσιοδότηση από τον πελάτη. Εάν ο πελάτης επιθυμεί αυτοπρόσωπη παρουσία του κατά την παράδοση, οφείλει να παρίσταται κατ’ αυτήν στο προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να γίνει παράδοση σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οφείλει να το σημειώσει στο ειδικό πεδίο που υπάρχει στην υποσελίδα παραγγελίας για σχόλια και παρατηρήσεις, και το πρόσωπο αυτό να είναι εφοδιασμένο κατά την παράδοση με το πληρεξούσιο και την ταυτότητά του.

Νόμιμη εγγύηση

Η Εταιρεία μας υποχρεούται να παραδώσει στον πελάτη τα προϊόντα  με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν έχει τις συνομολογημένες ιδιότητες ή φέρει πραγματικό ελάττωμα, ο χρήστης/πελάτης μπορεί να ζητήσει ένα από τα ακόλουθα, χωρίς καμία επιβάρυνση:

 • τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες,
 • τη μείωση του τιμήματος,
 • την υπαναχώρηση από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Η Εταιρεία εξετάζει το επιστρεφόμενο προϊόν και ενημερώνει τον χρήστη μέσω e-mail, σε εύλογο χρονικό διάστημα, εάν δικαιούται επιδιόρθωση ή αντικατάσταση ή μείωση του τιμήματος ή επιστροφή χρημάτων. Η επιδιόρθωση, η αντικατάσταση του προϊόντος, η μείωση του τιμήματος  ή η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημέρα της ενημέρωσης της εταιρείας μας από τον πελάτη σχετικά με το ελάττωμα ή την ελλείπουσα ιδιότητα.

Το ποσό που έχει καταβληθεί επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων επιστροφής, σε περίπτωση που κριθεί ότι συντρέχει περίπτωση επιστροφής χρημάτων κατά τα ανωτέρω. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά. Σε περίπτωση μείωσης του τιμήματος ή σε περίπτωση διόρθωσης, επιστρέφεται η διαφορά και τα τυχόν έξοδα αποστολής. Σε περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος με προϊόντα μικρότερης αξίας από τα αρχικά αγορασθέντα, η επιχείρησή μας επιστρέφει στον πελάτη την προκύπτουσα χρηματική διαφορά με κάθε πρόσφορο μέσο. 

Επίσης, εάν το πακέτο παράδοσης είναι κατεστραμμένο, ο πελάτης οφείλει να το φωτογραφίσει αμέσως και να μας αποστείλει τη φωτογραφία καθώς το προϊόν ενδέχεται να έχει επηρεαστεί.

Όλα τα πωλούμενα προϊόντα καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ο καθένας θέτει. Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης και εφόσον τα προϊόντα, έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή δεν επήλθε φθορά από άλλους παράγοντες και αποδειχτούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα αρχικά χαρακτηριστικά τους, η Εταιρεία δύναται να επισκευάσει το προϊόν, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εφόσον το προϊόν δεν μπορεί να επιδιορθωθεί, τότε η Εταιρεία οφείλει να αντικαταστήσει το προϊόν, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην Εταιρεία ή στους προμηθευτές/συνεργάτες αυτής, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αυτού. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την Εταιρεία.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την παράδοσή τους.

Η υπαναχώρηση συντελείται με την ειδοποίηση του πελάτη στέλνοντας ανάλογο e-mail στο mantasofi@yahoo.grή με άλλο έγγραφο ή με οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό τρόπο. Προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, είναι:

 • Η επιστροφή του προϊόντος να είναι στην αρχική του κατάσταση, εντός της συσκευασίας του και χωρίς την καταστροφή όλου ή μέρους του πράγματος καθώς και συστατικών ή/ και παραρτημάτων αυτού,
 • Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο και στην κατάλληλη συσκευασία προς αποφυγή φθοράς του ή απώλειας και φθοράς μέρος αυτού,
 • Η μη αποσφράγιση προϊόντων που για λόγους υγιεινής δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή,
 • Η καταβολή των εξόδων επιστροφής και των τυχόν τραπεζικών εξόδων,
 • Η επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται με το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς.

Εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή είναι σαφώς εξατομικευμένα.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης τερματίζει τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών: α) να εκτελέσουν την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος ή β) να συνάψουν σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος σε περιπτώσεις που υποβλήθηκε προσφορά από τον καταναλωτή. Ειδικότερα, ηΕταιρεία μας επιστρέφει τα χρήματα που έλαβε από τον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η Εταιρεία μας  προβαίνει στην προβλεπόμενη επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή (βλ. επίσης στην ενότητα «Πολιτική Επιστροφών»).

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Η Εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Το κατάστημα της Εταιρείας μας είναι ανοικτό καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, κατά τις εκάστοτε ανακοινωμένες ώρες, και παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική επικοινωνία και υποστήριξη.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Ιστότοπου (φωτογραφίες, λογότυπα, κείμενα, βίντεο, γραφικά κ.α.), με εξαίρεση τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από το νόμο (Copyright © 2023, ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΤΑ). Απαγορεύεται αυστηρά η εν όλω ή εν μέρει χρήση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αντιγραφή, διανομή και κοινοποίηση φωτογραφιών, αγγελιών, δημοσιεύσεων ή άλλων ανακοινώσεων για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των υπευθύνων του ιστότοπου.

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον ιστότοπο ανήκουν στην Εταιρεία. Απαγορεύεται αυστηρά στον χρήστη και σε κάθε τρίτο η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση του εμπορικού σήματος της Εταιρείας ή/και των τυχόν λοιπών σημάτων συνεργατών ή προμηθευτών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Συνδέσεις (Links)

Ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς σελίδες τρίτων (Σύνδεσμοι). Η παροχή των συνδέσμων δεν συνεπάγεται την έγκριση του περιεχομένου τους. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων ή καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ως αποτέλεσμα της χρήσης του περιεχομένου τους. Αυτοί οι σύνδεσμοι αφορούν κυρίως την πλοήγηση των εταιρικών σελίδων μας στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Facebook, Instagram). Οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης περιηγείται σε αυτούς τους ιστοτόπους με δική του ευθύνη. Η επιχείρησή μας προτείνει σε κάθε χρήστη που επιθυμεί να πλοηγηθεί στους συνδέσμους αυτούς να ενημερωθεί προηγουμένως για τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies των κατ’ ιδίαν σελίδων.

Προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη ή/και πελάτη που καταχωρούνται στο λογαριασμό του ή/και στα πεδία παραγγελίας μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.

Η Εταιρεία δεν γνωστοποιεί σε κανένα τρίτο τα στοιχεία του χρήστη/πελάτη για κανένα λόγο ή σκοπό. Εξαίρεση αποτελεί η κοινοποίηση ορισμένων δεδομένων προς τρίτους που σκοπό έχει τη διεκπεραίωση της παραγγελίας (π.χ. σε συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες).

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από την επιχείρησή μας αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών μεταξύ Εταιρείας και πελάτη, και της επικοινωνίας μαζί του, για την ολοκλήρωση των παραγγελιών, την τιμολόγησή τους, την διευκόλυνση των παραδόσεων και την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών και την εξυπηρέτηση των αιτημάτων του πελάτη.

Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρώντας  με ιδιαίτερη ευαισθησία τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του ν. 4624/2019 και του ν. 3471/2006. Βλ. αναλυτικά την πολιτική απορρήτου.

Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων

Για οποιαδήποτε δικαστική διαφορά ανακύψει σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των παραπάνω όρων εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το ελληνικό. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ναυπλίου.

Τελικές διατάξεις

Προφορικές ή γραπτές συμβουλές ή υποδείξεις ή πληροφορίες, υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που προέρχεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, δεν δημιουργούν οποιαδήποτε ευθύνη για την επιχείρησή μας.

Οι όροι χρήσης είναι ισχυροί ανεξαρτήτως των μέσων σύνδεσης του χρήση ή/και πελάτη στην ιστοσελίδα και των χρησιμοποιούμενων συσκευών του.

Όλοι οι ανωτέρω όροι εφαρμόζονται τόσο κατά την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα όσο και κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εάν ένας όρος κριθεί άκυρος, δεν συνεπιφέρει την ακυρότητα των λοιπών όρων χρήσης.

Ο χρήστης/πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχει τόσο κατά την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα όσο και κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ακριβείς και αληθείς.