Πολιτική Επιστροφών

Ι. Επιστροφές προϊόντων

      Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την παραγγελία σας, σας παρέχουμε ευχαρίστως το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος/των προϊόντων, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 1. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν/τα προϊόντα που αγοράσατε από την Εταιρεία μας εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή τους και εμείς να σας επιστρέψουμε τα χρήματα που μας δώσατε (δικαίωμα υπαναχώρησης).
 2. Για την επιστροφή του προϊόντος/των προϊόντων θα πρέπει προηγουμένως να μας ειδοποιήσετε  με e-mail στο mantasofi@yahoo.grή με άλλο έγγραφο ή με οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό τρόπο.
 3. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να είναι στην αρχική του κατάσταση, εντός της συσκευασίας του και χωρίς καταστροφή του πράγματος καθώς και των συστατικών ή/ και παραρτημάτων αυτού.
 4. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο και στην κατάλληλη συσκευασία προς αποφυγή φθοράς του ή απώλειας ή/και φθοράς μέρους αυτού. Αποκλείεται η υπαναχώρηση σε περίπτωση αποσφράγισης προϊόντων που για λόγους υγιεινής δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή.
 5. Επιβαρύνεστε με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος/των προϊόντων από την εταιρία ταχυμεταφορών και η αποστολή του δέματος γίνεται με δική σας ευθύνη. Τα έξοδα επιστροφής ανέρχονται στο ποσό των 7 ευρώ για επιστροφές εντός Ελλάδας. Για επιστροφές από χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες, η χρέωση καθορίζεται από την οικεία ταχυμεταφορική εταιρεία που θα επιλέξετε.  Επίσης, επιβαρύνεστε και με την καταβολή τυχόν τραπεζικών εξόδων.
 6. Η επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται με το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς.
 7. Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώσατε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Για την επιστροφή των χρημάτων σας θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή.
 8. Σημειώστε ότι για λόγους αποφυγής καταχρήσεων δεν μπορείτε να προβείτε σε επιστροφή προϊόντος για δεύτερη φορά για την ίδια παραγγελία.
 9. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επιστροφή του προϊόντος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2752 300 306.

Μπορείτε εδώ να εκτυπώσετε το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (Pdf)

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

Προς

Σοφία Μαντά
Πλαπούτα 4, Ναύπλιο, 21100, Ελλάδα
Τηλ. +30 2752 300 306
E-mail: mantasofi@yahoo.gr

Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από τη σύμβασή μου/μας πώλησης των ακόλουθων αγαθών ή παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας

Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις ……………..

Όνομα καταναλωτή(-ών): ……………………………………………………………..

Διεύθυνση καταναλωτή(-ών): ………………………………………………………..

Eπίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

– Ότι τα προϊόντα και η συσκευασία τους βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και δεν έχουν

αποσυσκευασθεί, χρησιμοποιηθεί, ή υποστεί ζημία.

– Ότι επιβαρύνομαι με το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

 

EΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Δικαιούχος ………………………………………….

Τράπεζα ………………………………………….

Αρ. Τραπεζικού Λογαριασμού ………………………………………….

ΙΒΑΝ ………………………………………….

Ημερομηνία:                                Υπογραφή:

______________________              ___________________________________

 

ΙΙ. Αλλαγή – αντικατάσταση προϊόντων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε την παραγγελία σας, σας παρέχουμε ευχαρίστως τη δυνατότητα αλλαγής – αντικατάστασης του προϊόντος/των προϊόντων, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 1. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την αλλαγή – αντικατάστασητου προϊόντος/των προϊόντων με άλλο προϊόν/άλλα προϊόντα της Εταιρείας μας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά ή μέσω email, εντός 14 ημερών από την παράδοση του προϊόντος.
 2. Σε περίπτωση που το νέο προϊόν υπολείπεται σε αξία του επιστρεφόμενου, η εταιρεία μας δεν σας επιστρέφει χρήματα και η τυχόν διαφορά πιστώνεται στο λογαριασμό σας για μελλοντικές αγορές. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αλλαγή, εκδίδεται πιστωτικό κουπόνι ίσης αξίας με την αγορά που κάνατε και σας αποστέλλεται ο κωδικός του. Μπορείτε να κάνετε χρήση του πιστωτικού κουπονιού έως και ένα (1) έτος από την έκδοσή του.  
 3. Σε περίπτωση που το νέο προϊόν έχει μεγαλύτερη αξία από το προηγούμενο, αυτή καταβάλλεται με οποιονδήποτε από τους παρεχόμενους τρόπους πληρωμής.
 4. Για την αλλαγή – αντικατάστασητου προϊόντος/των προϊόντων θα πρέπει προηγουμένως να μας ειδοποιήσετε  με e-mail στο mantasofi@yahoo.gr  ή με άλλο έγγραφο ή τηλεφωνικώς.
 5. Η αλλαγή – αντικατάστασητου προϊόντος γίνεται αποδεκτή εφόσον το υπό αλλαγή – αντικατάσταση προϊόν είναι στην αρχική του κατάσταση, εντός της συσκευασίας του και χωρίς καταστροφή του πράγματος καθώς και των συστατικών ή/ και παραρτημάτων αυτού.
 6. Η αλλαγή – αντικατάστασητου προϊόντος θα πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο και στην κατάλληλη συσκευασία προς αποφυγή φθοράς του ή απώλειας ή/και φθοράς μέρους αυτού.
 7. Αποκλείεται η αλλαγή – αντικατάστασητου προϊόντος/των προϊόντων σε περίπτωση αποσφράγισης προϊόντων που για λόγους υγιεινής δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή.
 8. Επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής του προϊόντος/των προϊόντων από την εταιρία ταχυμεταφορών και η αποστολή του δέματος γίνεται με δική σας ευθύνη. Επίσης, επιβαρύνεστε και με την καταβολή τυχόν τραπεζικών εξόδων.
 9. Η αλλαγή – αντικατάστασηθα πρέπει να συνοδεύεται με το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς.
 10. Μετά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων και αφού ελεγχθούν και εγκριθεί η αλλαγή – αντικατάσταση τους, πραγματοποιείται τις επόμενες μέρες η αποστολή του νέου προϊόντος.  
 11. Σημειώστε ότι για λόγους αποφυγής καταχρήσεων δεν μπορείτε να προβείτε σε αλλαγή – αντικατάστασηπροϊόντος για δεύτερη φορά για την ίδια παραγγελία.
 12. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την αλλαγή – αντικατάστασητου προϊόντος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2752 300 306.